Nowe instalacje i prace elektryczne wykonujemy   
z polecenia klientów :)

Piastowska 30A/2
63-700 Krotoszyn

Oświetlenie LED

TEST

Oświetlenie LED

TEST

Oświetlenie LED

TEST

* * *
ZUE Krotoszyn

Nowe instalacje i prace elektryczne wykonujemy tylko z polecenia klientów ! ! !

Stanisław Gdynia

ZUE Krotoszyn - nasze firmowe motto !

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi !

Albert Einstein

...więcej

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi !

Albert Einstein

...więcej

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi !

Albert Einstein

...więcej

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi !

Albert Einstein

...więcej

ZUE Krotoszyn bazuje na firmie

SONEL

Firma SONEL S.A. jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych. Wykorzystując innowacyjne technologie tworzymy i dostarczamy specjalistyczne urządzenia i usługi, dbając o Twój komfort i bezpieczeństwo każdego dnia..

Czytaj więcej...

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.zue-krotoszyn.pl (dalej: Serwis). Administratorem Serwisu jest Stanisław Gdynia, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Gdynia Zakład Usług Elektrycznych Z.U.E., ul. Piastowska 30A, lok. 2, Krotoszyn, NIP: 6211178904.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie lub identyfikujące osobę fizyczną. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję:

 1. 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Stanisław Gdynia, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Gdynia Zakład Usług Elektrycznych Z.U.E., ul. Piastowska 30A, lok. 2, Krotoszyn, NIP: 6211178904 (dalej: Administrator).
 2. 2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
  1. korespondencyjny: na wskazany wyżej adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem:
  1. formularzy kontaktowych (e-mail),
  2. innych form kontaktu z Administratorem

w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty usługi o którą Państwo pytacie, prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej (e-mail) dotyczącej Państwa zapytania, nawiązania współpracy. Podane cele przetwarzania stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, do czasu zakończenia ofertowania, negocjacji, odpowiedzi na Państwa pytania. Dalej będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, na polecenie Administratora, np. dostawcom usług IT.
 3. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo usunięcia danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, przedstawić ofertę czy prowadzić korespondencję e-mail w związku z Państwa zapytaniem.
 2. Na podstawie podanych przez Państwo danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.